Mario Tkalac

Picture for Everyone


2 Comments

Priča o dovivskoj zmiji Bubbur i Walli

“A sad ću vama mladcima nešto ispričati. Ljubav je veći misterij nego smrt.”

Približili su se, a Andrew je zadovoljno mljacnuo, zapalivši cigaru.

“Bio jednom mlad ratnik po imenu Walla koji je do ušiju bio zaljubljen u mladu, lijepu, Mooru. I ona je njega voljela. Walla je prošao obred ulaska u svijet odraslih pa se smio oženiti svakom ženom iz svoga plemena ako ga je htjela i ako već nije bila nečija. A Moora je htjela. Walla se još jedva mogao odvojiti od svoje voljene, no tradicija je od njega zahtijevala da pođe u lovački pohod i da plijen daruje mladenkinim roditeljima. Prije toga vjenčanje se nije moglo održati. Jednoga lijepog jutra kada je rosa pokrivala lišće, Walla je pošao u lov. Moora mu je darovala bijelo pero kakadua, a on ga je zataknuo u kosu.

Dok je Walla bio u lovu, Moora se dala u traženje meda za svečanost. Nije ga bilo lako naći i morala se od tabora udaljiti više nego inače. Naposljetku je stigla u dolinu s velikim kamenjem. Dolinom je vladao čudesan mir, nije se čula ni ptica ni mušica. Upravo kada je htjela poći, otkrila je gnijezdo s velikim bijelim jajima. Bila su to najveća jaja koja je ikada vidjela. “Moram ih skupiti za vjenčanje”, pomislila je i pružila ruku.

U tom trenurtku začula je kako nešto veliko klizi preko kamenja i prije nego što je uspjela uteći ili otvoriti usta, oko struka joj se obavila golema smeđe-žuta zmija. Moora je pogledala modro nebo nad dolinom, pokušavajući dozvati Wallino ime, ali u plućima nije više imala zraka da bi joj s usana sišao bilo kakav glas. Zmijin je stisak bivao sve jači i jači dok iz nje nije istisnula sav život i u tijelu joj sve kosti zdrobila. Zmija je potom odgmizala natrag u sjenu iz koje je izašla. Tamo ju se nije moglo uočiti jer su joj se boje stopile s igrom svjetla i sjene ispod stabla i na kamenju.

Prošla su dva dana dok među kamenjem u dolini nisu pronašli njezino zdrobljeno tijelo. Roditelji su bili neutješni, a majka je plačući pitala oca što će reći Walli kada se vrati kući. Logorska vatra samo što se nije ugasila kada se iduće zore Walla vratio iz lova. Premda je put bio naporan, korak mu je bio lak, a oči blistale od sreće. Otišao je k Moorinim roditeljima koji su šutke sjedili uz vatru. ‘Ovo su moji darovi za vas’, rekao je. Ulov mu je bio dobar, donio je klokana, vombata i emuove butove.

‘Stižeš točno na pogreb, Walla, ti koji si nam htio postati sin’, rekao je Moorin otac. Walla je izgledao kao da ga je netko udario posred lica i jedva je još mogao sakriti tugu i bol, ali je kao okorjeli ratnik suspregnuo suze i hladno upitao: ‘Zašto ju još niste pokopali?’ ‘Jer smo ju tek danas našli’, odgovorio je otac. ‘Onda ću je ja ispratiti i zahtijevati njezin duh. Naš Wirinun može joj izliječiti slomljene udove, a ja ću joj vratiti duh i udahnuti život.’ ‘Prekasno je’, rekao je otac, ‘njezin je duh već ondje gdje i duh svih umrlih žena. Ali ona koja ju je ubila, još uvijek živi. Znaš li svoju dužnost, sine?’

Walla je otišao ne rekavši ni riječ. Stanovao je u pećini zajedno s drugim neoženjenim muškarcima iz plemena. Ni s njima nije razgovarao. Mnogo je mjeseci prošlo, a da Walla nije sudjelovao u plesovima i pjesmama. Uvijek je sjedio sam. Jedni su vjerovali da mu se sre okamenilo i da pokušava zaboraviti Mooru. Drugi su vjerovali da smjera poći za Moorom u carstvo mrtvih žena. Nikada u tome neće uspjeti, govorili su. Postoji mjesto za muškarce i mjesto za žene.

Neka je žena prišla vatri i sjela. ‘Nemate pravo’, rekla je ‘On je samo zadubljen u misli kako da osveti svoju ženu. Mislite li -da se to radi tako da jednostavno uzmeš koplje i ubiješ Bubbur, veliku smeđe-žutu zmiju? Nikada ju niste vidjeli, ali ja sam ju vidjela kada sam bila mala i toga sam dana posijedjela. To mi je bio najstrašniji prizor koji čovjek može zamisliti. Vjerujte mi, Bubbur se može pobijediti na jedan jedini način, hrabrošću i lukavstvom. Vjerujem da naš mladi ratnik upravo to ima.’

Idućeg dana Walla je prišao vatri. Oči su mu se krijesile i djelovao je gotovo vedro kada je upitao tko će s njime poći i skupljati kaučuk. ‘Imamo kaučuka’, odgovorili su mu iznenađeni njegovim humorom. ‘Možeš ga od nas dobiti.’ -‘Trebam svjež kaučuk’, odgovorio je. Nasmijao se njihovim prestrašenim licima i rekao: ‘Pođite sa mnom i pokazat ću vam za što trebam kaučuk.’ Znatiželjno su pošli za njim, a kada su skupili dovoljno kaučuka, on ih povede u dolinu s velikim kamenjem. Ondje je na najvišem stablu sagradio platformu i zamolio ostale da se povuku do kraja doline. Sa sobom je na stablo poveo najboljeg prijatelja pa su odozgo stali dozivati Bubbur da je jeka njezina imena tutnjala dolinom dok se sunce na nebu sve više uzdizalo.

Najednom se pojavila Bubbur-divovska smeđe-žuta glava klimala je amo-tamo i izgledalo je da traži odakle dolaze povici. Oko nje je sve vrvjelo od žuto-smeđih zmijica, zacijelo je iz jaja koje je Moora vidjela. Walla i prijatelj mijesili su kaučuk u velike kugle. Kada ih je Bubbur ugledala na stablu, razjapila je usta, zasiktala jezikom i propela se prema njima. Sunce je sada stajalo visoko na nebu, a zrake su svjetlucale u bijelo-crvenom zmijskom ždrijelu. Kada je pokušala napasti, Walla joj je najveću kuglu ubacio ravno u razjapljena usta, zmija je instinktivno zagrizla pa su joj se zubi zarili u gumu.

Bubbur se migoljila na tlu, ali se nije mogla otarasiti gume koja joj se zaglavila u ustima. Walla i prijatelj uspjeli su isto tako i sve zmijice onesposobiti jer su im ždrijela bila zapečaćena. Tada je Walla pozvao ostale muškarce, a oni nisu imali milosti. Sve su zmije pobili. Napokon, Bubbur je ubila najljepšu kćer iz plemena, a Bubburino potomstvo jednoga je dana moglo izrasti u isto takve grdosije kakva im je bila majka. Od toga dana strašna smeđe-žuta bubbur-zmija u Australiji je vrlo rijetka. No, sa svakom godinom koja je prolazila, ljudski strah činio ju je sve dužom i debljom.”

“I koja je poruka priće?” upitala je Birgitta.

“Da je ljubav misterij veći nego smrt. I da se treba čuvati zmija.”